Wetsontwerp: teelt cannabis met vergunning

AMSTERDAM, 10 NOV. Het moet in de toekomst verboden worden om zonder vergunning van een inspecteur bedrijfsmatig cannabis te verbouwen, bewerken, verwerken, vervaardigen, verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren.

Dat staat in een voorbereidend wetsontwerp waaraan momenteel wordt gewerkt op het ministerie van WVC, tot vaststelling van de bepalingen betreffende cannabis en het kader waarin haar produkten kunnen worden verstrekt. Deze "Cannabis wet' moet een aantal bepalingen in de Opium wet vervangen.

In een vertrouwelijk rapport van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) werd onlangs bericht over de sterk toegenomen verbouw van "nederwiet', in Nederland geteelde en geproduceerde marihuana. In het rapport pleit de CRI ook voor een vergunningenstelsel.

Vorig jaar heeft de politie bij 37 "professionele' kwekerijen nederwiet onderschept van zeer hoge kwaliteit, met een straatwaarde van in totaal 204 miljoen gulden. De CRI constateert dat het openbaar ministerie onvoldoende mogelijkheden heeft om kwekers van nederwiet te vervolgen. Kwekers kunnen zich beroepen op een uitzonderingsclausule die de verbouw van hennep toestaat voor zaad- en vezelproduktie en voor windkeringen.

In circa tweederde van de onderzochte gevallen was de teelt voor eigen gebruik en ten behoeve van een kleine kring van afnemers. In ruim eenderde van de gevallen was er sprake van de teelt van nederwiet ten behoeve van de groothandel.

Het kweken voor eigen gebruik zou niet verboden moeten worden, vindt WVC, evenmin als het bezitten van maximaal vijf planten van het geslacht cannabis sativa om de daarvan afkomstige oogst voor eigen gebruik aan te wenden.

Voor het verkrijgen van een vergunning, zo wordt in het wetsontwerp betoogd, zou moeten worden meegewerkt aan de periodieke keuring en de bepaling van het thc-gehalte zoals deze zal worden verricht door een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen laboratorium. Tevens zou de inrichting voorzien moeten worden van een landelijk keurmerk zoals kan worden verleend door de inspecteur.

Voorts bepleiten de samenstellers van het wetsconcept bedrijfsmatig cannabis aan particulieren te verbieden, anders dan in goed gesloten verpakking. Op die verpakking zou het thc-gehalte van de cannabis die zij bevat, duidelijk zichtbaar in gewichtsprocenten vermeld moeten worden.

Andere aspecten van het wetsconcept hebben betrekking op de leeftijdsgrens van cannabis kopers. Duidelijk aanprijzen of afficheren van cannabis zou aan banden gelegd moeten worden.

Een woordvoerder van het ministerie van justitie wijst erop dat het CRI-rapport over de nederwiet alleen aan de minister is aangeboden en nog niet besproken. Van enige formele regelgeving omtrent handel in of gebruik van cannabis(produkten) is momenteel geen sprake. “Iedere formalisering betekent legalisering en dat valt niet te rijmen met onze internationale afspraken”, aldus de woordvoerder.

D66 en Groen Links hebben zich volgens een van de samenstellers van de concept wet welwillend over de voorgestelde legalisering uitgesproken.

“Het concept van de Cannabis wet spreekt ons zeker aan”, aldus een woordvoerder van D66. Zij wijst echter op de internationale verdragen die inzake cannabis bestaan en de moeilijke positie waarin Nederland zal komen te verkeren wanneer men hier te lande tot formalisering van cannabis-kweek en gebruik zou overgaan. “Anderszins is het concept niets anders dan een regulering van wat al lang in de praktijk gebeurt.” D66 staat op de middellange termijn legalisering van soft drugs voor.

    • Hans Moll