Taalunie klaar met nieuwe spelling

DEN HAAG, 10 NOV. De spellingcommissie van de Nederlandse Taalunie is klaar met haar voorstellen voor een nieuwe woordenlijst en nieuwe spellingregels. De nieuwe regels worden begin volgend jaar gepresenteerd. De regels gaan over de schrijfwijze van bastaardwoorden, de spelling van samenstellingen en afleidingen met de verbindingsletters "e' en "en' en het gebruik van tekens als apostrof, trema en liggend streepje.

Voordat de regels worden gepresenteerd, worden ze nog bekeken door het Comité van Ministers, het bestuur van de Taalunie. De Interparlementaire Commissie (IPC), het controlerend orgaan van de Taalunie, kreeg gisteren tijdens een Taalunie-vergadering in Den Haag te horen dat enkele elementen van de nieuwe regeling “zo snel mogelijk bekend worden gemaakt”. De nieuwe spellingregels moeten worden goedgekeurd door de parlementen van Nederland en Vlaanderen.

In het beleidsplan 1993-1997 van de unie staat dat de uitgave van een nieuw "Groen Boekje' wordt overwogen. De woordenlijst uit het Groene Boekje zou ook op schijf moeten verschijnen, volgens het beleidsplan.

In dat plan staat verder dat Vlaanderen en Nederland op taalgebied zoveel mogelijk samen moeten optreden, dat Nederlands een hoofdvak moet worden aan universiteiten in alle Europese landen, dat het potentieel aan literaire vertalers in het buitenland moet worden verhoogd en dat er meer aandacht moet komen voor het gebruik van Nederlands in Europese organisaties. Het correcte gebruik van het Nederlands moet worden gestimuleerd door onder meer het onderwijs en door leesbevordering, meent de unie.

De IPC klaagde gisteren over het gebrek aan duidelijke prioriteiten bij deze plannen voor bescherming en promotie van het Nederlands. Zij maakte zich zorgen over de omvang van dit programma, gezien het budget van de Taalunie: 8,5 miljoen gulden per jaar. Het Comité van ministers wierp tegen dat het “slechts om een eerste ontwerp gaat dat nog openstaat voor inbrengen van de IPC”.

Tijdens de vergadering ontstond een korte woordenwisseling over het taalgebruik van radio-discjockeys. In het beleidsplan wordt gerept over de zorg voor het taalgebruik van leraren, beleidsmaker en journalisten. IPC- en Tweede-Kamerlid Van der Heijden (CDA) zei dat ook de dj's aangepakt moeten worden, omdat hun magere taalgebruik een slechte invloed zou hebben op kinderen. Tweede-Kamerlid Valk (PvdA) was het niet met Van der Heijden eens. “Dj's zijn creatieve mensen, die niet mogen worden betutteld”, zei Valk.