Simons: Geestelijke zorg dereguleren

DEN HAAG, 10 NOV. Verzekeraars, hulpverleners en patiënten in de geestelijke gezondheidszorg krijgen meer vrijheid om te bepalen hoe en waar er wordt behandeld.

Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) heeft gisteren een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat een veel globalere regeling van de geestelijke gezondheidszorg beoogt dan volgens de huidige gedetailleerde wetgeving mogelijk is. Onder de nieuwe wet, die past in het plan-Simons, kan beter "zorg-op-maat' worden verleend. Zo hoeven mensen die dag en nacht op zorg zijn aangewezen niet per se in het verpleegtehuis worden verpleegd maar kan dat ook thuis gebeuren. Dat is nu formeel niet mogelijk.