PvdA wil historische studie naar inlichtingendienst IDB

DEN HAAG, 10 NOV. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet een historicus aanstelt die de geschiedenis van de binnenkort op te heffen inlichtingendienst buitenland, de IDB, moet onderzoeken. De historicus zou daarbij moeten worden ondersteund door een begeleidingscommissie.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de fractieleden Stoffelen en Valk gisteren aan onder meer minister-president Lubbers hebben gestuurd. Valk verwees vanochtend in een toelichting op de Kamervragen naar de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD) waarnaar op het ogenblik al en historicus onderzoek verricht.

De PvdA'ers zijn naar aanleiding van een bericht in NRC Handelsblad van de historici B. de Graaff en C. Wiebes, verontrust geraakt over de vernietiging van dossiers van de inlichtigendienst. De Kamerleden vermoeden dat er stukken verdwijnen die volgens de Archiefwet van 1962 bewaard moeten blijven. Zij willen precies weten welke archiefstukken de IDB heeft vernietigd of wil gaan vernietigen.

De binnenkort op te heffen dienst was al verkleind sinds de politieke omwentelingen in Oost-Europa. Nadat heftige interne problemen binnen de IDB zelf aan het licht waren gekomen, besloot minister-president Lubbers de dienst geheel op te heffen. Een kleine groep van de IDB wordt ondergebracht bij andere ministeries. Deze medewerkers gaan bijvoorbeeld nauw samenwerken met de BVD, de binnenlandse inlichtingendienst.