Muzikale taal

Het is inderdaad waar, zoals Marc Leijendekker schrijft in "Italianen vinden Nederlands zo'n muzikale taal' (NRC Handelsblad, 7 november), dat Italië uitermate schaars bedeeld is met vertalingen van Nederlandse dichters. Maar zijn opmerking, dat “de meest recente vertaling van Nederlandse poëzie dateert uit 1966”, is toch wel wat al te pessimistisch.

In 1983 verscheen er bij uitgeverij APA - Holland University Press (Amsterdam - Maarssen) een uitgebreide Italiaanse bloemlezing van Nederlandse poëzie van Luisa van Wassenaer-Crocini. Dit Florilegio di poesie nederlandesi bevat niet minder dan honderd in het Italiaans vertaalde Nederlandse gedichten. De tien dichters van wie werk is opgenomen, zijn Gezelle, A. Roland Holst, Nijhoff, Albe, Mok, Vasalis, Morriën, Aafjes, Van Wilderode en Kirsten. De bloemlezing kan zeker niet representatief worden genoemd, maar biedt de mogelijkheid tot een eerste kennismaking met de Nederlandse poëzie.

    • Frans van Dooren