Mitterrand dreigt Major over Europa

PARIJS/BRUSSEL, 10 NOV. De Franse president Mitterrand wil de Britse regering “niet meer dan enkele weken” uitstel geven voor de ratificatie van het Verdrag van Maastricht.

De regering in Londen kondigde vorige week aan dat de ratificatie zal worden uitgesteld tot na een nieuw Deens referendum, dat mogelijk in mei volgend jaar zal worden gehouden.

In een vraaggesprek voor de Franse televisie noemde Mitterrand het gisteravond “ontoelaatbaar” dat de Britse premier John Major zich met dit besluit “in onduidelijkheid heeft geplaatst”. Mitterrand: “Als zij (de Britse regering) behoefte heeft aan een uitstel van enkele weken in 1993 na de eerste januari (de datum waarop "Maastricht' oorspronkelijk van kracht zou worden), dan ben ik daar graag toe bereid. Maar niet meer.” De president maakte niet duidelijk wat hij zal doen als het uitstel langer duurt. Eerder dit najaar werd gespeculeerd over een Europa van verschillende snelheden, waarbij een kern van landen rondom Frankrijk en Duitsland sneller met elkaar zou integreren dan de rest.

Een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken wees de verklaring van het Franse staatshoofd gisteravond af met de reactie “dat de ratificatieprocedure onze eigen zaak is”. Mitterrand wijst Majors “onduidelijkheid” af omdat “dit gaat duren zo lang de Denen willen”. De EG-ministers van buitenlandse zaken beleggen over een maand een extra zitting om de impasse rondom het Verdrag van Maastricht te doorbreken.

De Franse president toonde zich gisteren met betrekking tot de onderhandelingen in de GATT voorstander van “tegenmaatregelen” tegen de Verenigde Staten als Washington begin december extra heffingen op Europese importen instelt. Mitterrand erkende dat een wereldhandelsakkoord “niet alleen nuttig maar nodig is” en dat “een isolement van Frankrijk, als dit zich zou voordoen, zeer gevaarlijk zou zijn”. Maar hij beklemtoonde dat Frankrijk “al veel concessies heeft gedaan” en “de Amerikanen ook, maar nog niet genoeg”. De Franse president betoogde dat de onderhandelingen in de GATT niet beperkt moeten blijven tot de landbouw.

De delegatieleiders van de belangrijkste bij de Gatt aangesloten landen hebben vandaag tijdens een inderhaast bijeengeroepen GATT-bijeenkomst in Genève directeur-generaal Arthur Dunkel een mandaat gegeven om in te grijpen in het handelsconflict tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten.