Michael Gorbatsjov en Ronald Reagan ereburger Berlijn

BERLIJN, 10 NOV. Ter gelegenheid van de derde verjaardag van de opening van de Berlijnse Muur, eveneens op 9 november, werden er in Berlijn ereburgerschappen verleend aan de vroegere Sovjet-leider Michail Gorbatsjov, de Amerikaanse ex-president Ronald Reagan en de Duitse bondskanselier Helmut Kohl.

Reagan, die de prijs wegens een ziekte niet zelf in ontvangst kon nemen kreeg zijn prijs vooral voor zijn nadrukkelijke oproep aan de Sovjet-Unie om de Muur neer te halen, Gorbatsjov voor zijn beleid dat deze stap inderdaad mogelijk maakte en Kohl voor zijn daadkrachtige optreden dat tot de Duitse vereniging leidde.