Meerderheid

De EG-ministerraad kan in 1996 met een gekwalificeerde meerderheid (een vooraf overeengekomen meerderheid) elk Nederlands standpunt over het opgeven van de gulden naast zich neerleggen. In de krant van 5 november (pagina 3, "Kamer mag nog iets zeggen over opgeven gulden') wordt gesproken van een gewone meerderheid.