Kranten maken fouten. Dat is betreurenswaardig, ...

Kranten maken fouten. Dat is betreurenswaardig, maar onvermijdelijk bij een produkt dat zich bezighoudt met de laatste actualiteit en elke dag opnieuw in hoog tempo wordt vervaardigd.

Over het algemeen valt daar achteraf weinig meer aan te corrigeren: een ongenuanceerde kop boven een artikel, een over- of onderbelichting van een bepaald aspect of van een bepaalde uitspraak. Het zijn dingen die ondanks alle inspanningen kunnen gebeuren en in zekere zin is elke editie een streven om de editie van de vorige dag aan te vullen, toe te lichten en te completeren.

Dit neemt niet weg dat er soms feitelijke onjuistheden in de krant verschijnen die eenvoudig kunnen worden gecorrigeerd: een verkeerd getal, een verkeerde functie-omschrijving, een verkeerde plaatsaanduiding, etc. De rubriek onder de titel "Correcties en Aanvullingen' zal op onregelmatige tijdstippen op deze plaats van de krant verschijnen om onjuistheden in NRC Handelsblad van de voorafgaande dag of dagen te corrigeren en daarmee de betrouwbaarheid te vergroten. Het gaat in deze rubriek uitdrukkelijk niet om kwesties van opvatting en interpretatie, want deze worden behandeld op de opiniepagina's, maar om correctie en aanvulling met betrekking tot strikt feitelijke onjuistheden.