Geheim overleg over veiligheid in bezette gebieden

TEL AVIV, 10 NOV. Israelische veiligheidsspecialisten hebben in oktober in Londen zeer uitvoerig van gedachten gewisseld met deskundigen van de PLO uit Tunis over het vraagstuk van de veiligheid in de nog op te zetten Palestijnse bestuursautonomie.

De Israelische delegatie naar dit veiligheidsoverleg met de PLO bestond uit academici die in het verleden in verschillende takken van het Israelische veiligheidsapparaat, onder andere de Mossad, dienden. Van formeel overleg tussen de PLO en Israel was dus tijdens deze bijzondere bijeenkomst geen sprake maar van toenadering tussen beide partijen wel degelijk.

Dat Israel groot belang aan de bijeenkomst in Londen hechtte valt af te leiden uit het feit dat een Palestijn uit bezet gebied met een omvangrijk “veiligheidsstrafblad” van Jeruzalem toestemming kreeg aan het overleg deel te nemen.

De bijeenkomst in Londen werd georganiseerd door het Israelisch-Palestijnse centrum voor onderzoek en informatie in samenwerking met Amerikaanse academische instellingen. Gershon Baskin, de directeur van dit Israelische instituut, lichtte deze week in een artikel op de opinie-pagina van de Jerusalem Post een tipje op van de aanvankelijk strikte geheimhouding rond dit overleg. Israelische en Palestijnse veiligheidsexperts zijn volgens hem van oordeel dat de Palestijnse bestuursautonomie over een politiemacht van tussen de 18.000 en 20.000 man moet beschikken om de orde en veiligheid te kunnen handhaven. “Als we ze geen autoriteit geven om het terrorisme tegen te houden zullen we nooit weten of coëxistentie mogelijk is”, schrijft hij.

Tijdens de uitwisseling van gedachten in Londen is de veiligheidsproblematiek in de bezette gebieden onder andere met het oog op de aanwezigheid van 110.000 kolonisten in 150 nederzettingen van alle kanten belicht. De bevindingen van deze vingeroefening in Israelisch-Palestijnse veiligheid zullen ongetwijfeld boven water komen als deze ingewikkelde problematiek tijdens de formele vredesbesprekingen tussen Israel en de Palestijnen ter sprake komt.

De kiem van het Palestijnse politie-apparaat in bezet gebied is al gelegd. Dat werd zichtbaar tijdens een recent bezoek van de Portugese premier aan hotel "Orient House' in Oost-Jeruzalem dat fungeert als hoofdkwartier van de Palestijnse leider Feisal Husseini. Dit gebouw wordt naar Israelisch voorbeeld bewaakt door geünifomeerde Palestijnse veiligheidsagenten. Aan het hoofd van deze de facto Palestijnse politie in Oost-Jeruzalem staat Faruk El-Amin, een hoge politiefunctionaris uit Beit-Jalla, die in 1988 op bevel van de intifadah zijn functie neerlegde.

Van Palestijnse zijde wordt gesuggereerd leden van de bijzondere Palestijnse strijdgroep-17 in de veiligheidsstructuur in bezet gebied op te nemen. Deze Palestijnse eenheid die verantwoordelijk is voor de interne veiligheid in de Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon beschikt over veiligheidservaring die de Palestijnen in de bezette gebieden wegens de omstandigheden ontberen.

Opname van Palestijnen uit strijdgroep-17 zal volgens de Palestijnse zienswijze aan de Palestijnse politiemacht de nodige autoriteit geven om effectief en met steun van ten minste een groot deel van de Palestijnse bevolking het hoofd te kunnen bieden aan pogingen van extremistische Palestijnse groeperingen de rust het autonomiegebied te verstoren.

    • Salomon Bouman