Extra bijeenkomst EG over impasse om "Maastricht'

BRUSSEL, 10 NOV. De EG-ministers beleggen over een maand een extra zitting om de impasse rondom het verdrag van Maastricht te doorbreken.

Gisteren gaven de Britse en Deense ministers van buitenlandse zaken hun collega's een eerste uitleg over de problemen rondom het verdrag in hun staten. De Britse minister Hurd verklaarde dat zonder de belofte van uitstel aan het Lagerhuis tot medio volgend jaar, het verdrag zou zijn weggestemd. De Deense minister Ellemann-Jensen drong bij de Raad aan op een politiek akkoord half december over een aantal extra-uitstapclausules.

De reacties op het Britse uitstel waren na de onverbloemd negatieve reacties van dit weekeinde, tamelijk gematigd. Er was volgens diplomaten sprake van bezorgdheid en teleurstelling. Hurd gaf aan dat de keuze voor de Britse regering tussen uitstel of afstel van het verdrag ging.

De Deense wens om verschoond te blijven van de eenheidsmunt, het gemeenschappelijke defensiebeleid, samenwerking bij justitie en het Europese burgerschap, werd volgens minister Van den Broek vooral "zorgelijk' onthaald. Geen enkele minister kon zich een voorstelling maken van een juridische vorm voor de Deense wens bindend en zonder tijdslimiet alle twaalf lidstaten dit op te leggen en wel zonder de verdragtekst open te breken. Toch zal voor de Europese Raad half december in Edinburgh een oplossing verzonnen moeten zijn. De Deense regering wil alleen dan in januari het wetsontwerp ter ratificatie van Maastricht aan de Folketing voorleggen. Na de verwachte aanname in het parlement volgt dan een referendum voor de burger. Ellemann-Jensen zei dat de Deense regering daarvoor “mikt op mei”. Premier Major wil de Britse parlementaire behandeling pas afronden nadat de uitslag van het Deense referendum bekend is.

Van den Broek erkende dat een verdrag van Maastricht zonder Deense ratificatie niet mogelijk is. “Denemarken kan de EG dus in gijzeling houden.” Valt Denemarken uit de boot dan is daarmee de cohesie van de EG in gevaar, meent hij. “Dan gaan er andere krachten aan het werk”, aldus Van den Broek in een verwijzing naar de losse ideeën die de laatste maanden circuleerden over een "mini-Europa' of een "Europa à la carte'. Ook de uitbreiding van de EG “komt dan in heel ander licht te staan”. Volgens hem wil de Raad nu “een uiterste inspanning doen” om de Denen tegemoet te komen. Hurd zei “redelijk optimistisch” te zijn. Anderen waren minder tegemoetkomend. De Luxemburgse minister Poos zei dat de Deense voorstellen “onacceptabel” waren. De Spaanse minister Solana achtte uitvoering “buitengewoon moeilijk”.

    • Folkert Jensma