De twin disc in de m/v relatie

“Mijn onderzoek is een jaar of twintig geleden begonnen. Ik studeerde natuurkunde in Eindhoven. Ik kwam in aanraking met de quantummechanica en ik zag een overeenkomst met mijn eigen leven.” Ir. Anna Backerra is een elegante verschijning en ze heeft een heldere stem. Gisteren maakte ze in Amsterdam haar theorie over mannelijkheid en vrouwelijkheid bekend. Ook presenteerde zij de twin disc, een eenvoudig hulpmiddel voor het analyseren van persoonlijkheid en relatievorming.

“Ik voelde me een jongen, maar als ik in de spiegel keek zag ik een meisje. Ik kon dat aanvankelijk niet begrijpen, tot de quantummechanica me leerde dat een elektron in twee totaal verschillende toestanden kan verkeren. Het kan een ordelijk patroon volgen, maar het kan ook plotseling naar een grillige, chaotische fase overgaan. Het gebeurt nooit tegelijkertijd, en hoe meer je over de ene fase te weten komt, des te minder weet je van de andere. Dat is het onzekerheidsprincipe van Heisenberg.

“Het idee kwam bij me op dat ook mensen misschien die twee verschillende fasen kennen. Ik onderzocht alles wat met twee polen te maken heeft, ik werkte op het Philips Natlab met magnetisme. Daarna studeerde ik homeopathie, om van de dode naar de levende materie te komen. Ik werd moeder, ik verzorgde kinderen, maar ik kwam niet verder. Een analogie met de natuurkunde bracht me op het juiste spoor. We kennen in de natuurkunde drie agregatietoestanden: iets is een vaste stof of een gas. Vloeistof is een tussenfase. De vaste stof staat voor concentratie, het gas voor expansie en die toestanden corresponderen met het mannelijke en het vrouwelijke functioneren van de mens. Mannelijk is concentratie, aandacht op één punt. In de wetenschap en de kunst komt dat tot uitdrukking, maar ook in de geslachtsdaad. Vrouwelijk is expansie, spreiding, boodschappen doen, kinderen opvoeden, zwanger zijn, allemaal expansie. Maar de mens is net als het elektron tot twee karakters in staat: concentratie óf expansie, of: m=e+c. Dat is de Wet van het dualisme. Men kijkt bij mannen meestal naar het concentrerend deel. Mannen gaan naar hun werk en zeggen: ik ben technicus. Maar als je ze goed observeert blijkt dat ze op vergaderingen oeverloos praten, van tuinieren houden en met belangstelling luisteren naar de problemen van anderen. Expansief gedrag dus. Zelf heb ik na een periode van expansie weer teruggegrepen op mijn concentrerende vermogens. De laatste jaren is het mij gelukt beide karakters aan de praat te houden. Ik ontdekte het vioolspel, ik schreef een roman.

“De Wet van het dualisme heb ik gevisualiseerd in de twin disc. Het is een cirkel, die staat voor een mens. De ene helft is gevuld met hokjes: concentrerende activiteiten. In de andere helft staan stippen, dat zijn de expanderende activiteiten. In een relatie komen twee cirkels met elkaar in aanraking. Als ze precies over elkaar heen vallen, de expanderende helft van de een over de concentrerende helft van de ander, is de relatie volmaakt complementair, dus m1.m2=(e1,c2 + c1,e2). Die relatie is vrijwel onbestaanbaar, want als de een wil lezen zal de ander willen praten, als de een wil slapen wil de ander uitgaan. Een andere mogelijkheid is symmetrie, als m1.m2=(e1,e2 + c1,c2). De hokjes vallen samen met de hokjes, de stippen met de stippen. Ook de volmaakte symmetrie komt nauwelijks voor, want de een heeft de ander niet iets te bieden dat die ander niet al heeft - en omgekeerd.

“Meestal is de overlap maar gedeeltelijk en door met twee twin discs te schuiven kunnen alle mogelijke relatievormen worden geanalyseerd. In mijn model zijn de expanderende en de concentrerende karakters losgekoppeld van mannen en vrouwen - beide geslachten kunnen immers expansief óf concentrerend zijn - en daarom leent het zich ook voor de analyse van homoseksuele relaties.

“In een beginnende relatie, als er sprake is van verliefdheid, valt een deel van de hokjes van de een samen met een deel van de stippen van de ander. Er bestaat dan een gedeeltelijke complementariteit. Die situatie kan evolueren, de cirkels kunnen een kwart slag worden gedraaid, zodat een deel van de stippen en een deel van de hokjes samenvallen. Daarbij kan een conflict ontstaan, als bijvoorbeeld de gedeelde hokjes niet op elkaar passen. De jaloezie die kan optreden als een buitenstaander voor een van de partners belangrijk wordt, kan met een derde disc worden onderzocht en gevisualiseerd. “Zo kan een probleem met de twin disc eenvoudig en snel geanalyseerd worden. Momenteel wordt in samenwerking met psychologen onderzocht wat precies de reikwijdte van deze theorie is. Ik heb er ook een boek over geschreven, en als u wilt bestaat de mogelijkheid de inhoudsopgave daarvan in te zien.”

    • Warna Oosterbaan