Conflict bij Defensie over opinie generaal

DEN HAAG, 10 NOV. Binnen Defensie is opnieuw een ernstig meningsverschil ontstaan over de voorgenomen inkrimping van de krijgsmacht. Secretaris-generaal M. Patijn heeft gisteravond geprobeerd een bijdrage voor deze krant over grote onrust bij de landmacht van luitenant-generaal H. Couzy, bevelhebber der landstrijdkrachten, te laten intrekken.

In de plannen voor de zogenoemde Prioriteitennota, die eind dit jaar verschijnt, worden marine en luchtmacht veel minder ingekrompen dan de landmacht. Patijn wil rust binnen de krijgsmacht en hij wil situaties vermijden als op 17 september 1975, toen Neptunes-toestellen van de Koninklijke Marine laag over het Binnenhof scheerden om de snelle aanschaf van nieuwe vliegtuigen te bepleiten. Eerder hield Patijn de verspreiding tegen van een kritische notitie van de ambtelijke top over het rapport-Meijer over de dienstplicht.

Couzy schrijft in deze krant dat de landmacht wordt geconfronteerd met een dreigende chaos en massaal gedwongen ontslag. Bij de landmacht lopen op dit moment 100 reorganisatieprojecten. Komt daar een ingrijpende herstructureringsgolf overheen dan komt het functioneren van de landmacht ernstig in gevaar, aldus Couzy.

Tot enkele weken geleden verwachtte de landmacht dat minister Ter Beek de aanbevelingen van de commissie-Meijer voor handhaving van de dienstplicht zou overnemen. Uit gesprekken die Ter Beek heeft gevoerd in het kabinet blijkt dat niet het geval. Bij opheffing van de dienstplicht zal de landmacht worden teruggebracht van 40.000 naar 25.000 man. Dat zal leiden tot ontslag voor 3000 man beroepspersoneel omdat er minder staffuncties zijn bij mobilisabele onderdelen en minder mensen worden opgeleid. “De wijze van veranderen mag de mens niet vermorzelen”, aldus Couzy.

    • Willebrord Nieuwenhuis