CDA wil dat het kabinet structureel gaat bezuinigen

DEN HAAG, 10 NOV. De CDA-fractie in de Tweede Kamer is het niet eens met het plan van het kabinet om de extra bezuinigingen van 2,75 miljard gulden voor bijna de helft via tijdelijke maatregelen in te vullen. De christen-democraten vinden dat de bezuinigingen een blijvend, structureel, karakter moeten hebben. Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die de CDA-fractie heeft gesteld naar aanleiding van "het nadere beleidspakket 1993'. Het kabinet bereikte hierover afgelopen zaterdag overeenstemming.

De Tweede Kamer vergadert donderdag over de kabinetsvoorstellen en tot die tijd wil het CDA geen commentaar geven. Maar verschillende CDA-Kamerleden typeren de maatregelen als "halfslachtig' en niet getuigen van "daadkracht'.

Bij de vragen aan PvdA-minister Kok (financiën) doet de CDA-fractie de suggestie of het niet verstandiger is “bij de dekking 1993 geen of zo weinig mogelijk incidentele maatregelen te nemen”. De fractie wijst daarbij op een tekort van zes miljard gulden in 1994. Het CDA gaat er daarbij uit van de voorwaarde dat het financieringstekort van het Rijk - conform de afspraak in het Regeerakkoord - in 1994 uitkomt op 3,25 procent van het nationaal inkomen.

Het kabinet besloot zaterdag tot 2,75 miljard gulden aan bezuinigingen om het financieringstekort van het rijk en de collectieve lastendruk (som van belastingen en sociale premies) volgend jaar volgens afspraak op respectievelijk 3,75 en 53,6 procent van het nationaal inkomen te krijgen. Ongeveer de helft (1,4 miljard gulden) zijn blijvende bezuinigingen; 600 miljoen bestaat uit tijdelijke bezuingingen, zoals het opschorten van uitgaven. Over een bedrag van 750 miljoen gulden wil het kabinet in het voorjaar een beslissing nemen.

De PvdA heeft positief gereageerd op het kabinetsvoorstel. Uit de vragen van de CDA-fractie blijkt ook dat ze kritiek hebben op de maatregelen die het kabinet neemt om de collectieve lastendruk binnen de perken te houden, zoals het uitstellen van een aantal fiscale maatregelen. Het CDA betwijfelt of dit uitstel werkgevers en werknemers voldoende zal motiveren om de lonen te matigen.