Vuilverbranding

DEN HAAG, 9 NOV. De bouw van een nieuwe vuilverbrandingsinstallatie in Alkmaar mag doorgaan.

De Raad van State heeft verzoeken om de vergunning te schorsen afgewezen. De Vereniging Stop Vuilverbranding Alkmaar en de gemeente Schermer vroegen de Raad van State om de vergunning van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland te schorsen. Volgens hen is de acute noodzaak van de bouw van een nieuwe vuilverbrander niet aangetoond.