Verzet fiscus tegen computer

WAGENINGEN, 9 NOV. De aanslagambtenaren bij de belastingdienst verzetten zich tegen de volledig automatische verwerking van de aangiftebiljetten inkomsten- en vermogensbelasting.

“Wij zijn voor snelheid, maar niet ten koste van alles”, aldus voorzitter Van Amsterdam van hun vakorganisatie VCAC vandaag op de ledenvergadering in Wageningen. Hij vreest dat opbrengst en het voorkomen van fraude eronder zullen lijden.

Automatisch verwerken betekent dat de aanslagambtenaar (die dan behandelfunctionaris gaat heten) geen aangifte meer “regelt”, maar de aangifte intoetst. Het systeem geeft aan als een telling verkeerd is toegepast, of wanneer een kostenpost ten onrechte in mindering is gebracht.

“Op de inventiviteit, de intuïtie en ervaring van de aanslagambtenaar wordt vanaf dat moment geen prijs meer gesteld. Logisch, want je kunt na uren beeldschermstaren niet verwachten dat iemand zich afvraagt of er misschien wel minder rente is aangegeven ten opzichte van vorig jaar, of dat er een gedeelte van het vermogen opeens is verdwenen”,aldus de VCAC-voorzitter.

Het enige dat volgens hem nog wordt verwacht is "snelheid'. “Maar niet ten koste van alles. Controle dient een wezenlijk onderdeel te blijven van de belastingdienst en kan niet wijken voor een politieke doelstelling om een zo breed mogelijk draagvlak voor de belastingdienst te scheppen.”

Van Amsterdam vroeg zich af wat zo'n breed draagvlak waard is, als opbrengst en het voorkomen van onjuiste aangiften er onder lijden.