TAS International verwacht 20 pct hogere jaarwinst

De positieve ontwikkeling bij het Baarnse automatiseringsbedrijf TAS International in de eerste zes maanden van dit jaar, heeft zich in het derde kwartaal voortgezet.

Over de eerste negen maanden van dit jaar kwam de omzet uit op 30 miljoen gulden, hetgeen 11,5 procent meer is dan die in dezelfde periode van 1991. Over de eerste zes maanden bedroeg de omzetstijging 13,8 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 1991.

De winst voor belastingen over de eerste drie kwartalen van dit jaar laat een toename zien van 45 procent en kwam daarmee uit op 3,57 miljoen gulden.

De directie verwacht dat de omzet en de winst in het laatste kwartaal van dit jaar een verdere groei zullen laten zien en dat over het gehele jaar de winst 20 procent hoger zal uitkomen dan die over het voorgaande jaar. Tas International bestaat uit vier werkmaatschappijen met totaal 250 medewerkers.