Snoeimes door commissies

Binnen de Commissie-Deetman, die voorstellen moet doen voor een betere werking van de democratie, bestaan goed geheim gehouden plannen om het aantal vaste Tweede-Kamercommissies aanzienlijk in te perken. In beginsel zouden nog slechts rechtstreeks aan een minster gekoppelde commissie blijven bestaan, aangevuld met een handjevol dat beslist noodzakelijk is, zoals voor volksgezondheid en voor binnenlandse veiligheid.

Commissies als voor politie, de nationale ombudsman, antidiscriminatiewetgeving, het midden- en kleinbedrijf, het emancipatiebeleid, het gehandicaptenbeleid, etcetera, zouden moeten verdwijnen. Van de 31 "vaste' commissies moeten er minder dan twintig overblijven. Vanzelfsprekend stuit dit op zwaar verzet, al was het maar doordat allerlei Kamerleden hierdoor via verlies van het voorzitterschap van zo'n commissie hun profileer-mogelijkheden sterk beperkt zien.

Een van de commissies die ook zou moeten sneuvelen, is die voor EG-zaken. De CDA'ers Van der Linden (voorzitter van de betreffende commissie en ook verder een van de actiefste Euro-lobbyïsten in Den Haag) en Van Iersel (voorzitter van de Europese Beweging in Nederland) hebben in felle, interne briefjes reeds van hun verontwaardiging kond gedaan.

Het hele debat vindt vooralsnog in de loopgraven plaats en de uitkomst is onzeker. Maar gesneden wordt er, dat is wel zeker. (RM)

    • Kees van der Malen
    • Rob Meines