Politie besloot tot inval bij Blokker na enkele observaties

GELDERMALSEN, 9 NOV. Op basis van een krantebericht en enkele oppervlakkige observaties zijn zo'n 110 man politie, met helicopter en honden, in maart overgegaan tot een inval in een distributiecentrum in Geldermalsen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de rijksrecherche heeft ingesteld op verzoek van de procureur-generaal te Arnhem.

Naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad in januari besloten de rijkspolitie te Geldermalsen en de Dienst inspectie arbeidszaken (DIA) tot een onderzoek bij het distributiecentrum van Blokker bv. De DIA, ressorterend onder het ministerie van Sociale Zaken, bestrijdt de illegale tewerkstelling maar heeft als zodanig geen bevoegdheid illegale vreemdelingen op te sporen, dat is een taak van de politie. Het kranteartikel had gesuggereerd dat bij Blokker illegalen zouden werken.

Een medewerker van de DIA heeft één ochtend in februari de aanvoer van personeel bij het centrum geobserveerd. De werknemers van Blokker worden met bussen gehaald van plaatsen in de wijde omgeving, tot Amsterdam aan toe. In de week daarna zij deze observaties voortgezet door de rijkspolitie. “Daarbij bleek”, aldus het rapport, “dat dagelijks bij Blokker 3 of 4 grote bussen werknemers arriveerden, alsmede kleine busjes met werknemers van uitzendbureaus. Veel van deze werknemers zagen eruit als vreemdelingen en er leek een groot verloop onder deze categorie werknemers.”

Bovendien, vervolgt het rapport “werden enkele geparkeerde auto's op het terrein van Blokker gezien met Oostduitse en Poolse kentekens, terwijl werd aangenomen dat voor werknemers uit die landen geen tewerkstellingsvergunning was verleend.” Politie en DIA wilden voorafgaande aan de inval geen administratief onderzoek in het bedrijf instellen “omdat daarbij geen "illegalen' zouden worden "gepakt' ”, aldus het rapport. Evenmin werd in de bussen gecontroleerd, omdat eventuele illegalen dan konden zeggen dat ze niet bij Blokker werkten.

De rijkspolitie kwam tot de conclusie dat bij Blokker 350 mensen werkten, van wie de helft vreemdeling. “Op basis van ervaringen van de DIA zal zeker de helft van het aantal vreemdelingen zich bij controle niet kunnen legitimeren of aannemelijk kunnen maken dat zij legaal in Nederland verblijft. Op basis van ervaring door de DIA zal ongeveer de helft van hen illegaal in Nederland verblijven.” Conclusie van de politie: “Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan ervan uitgegaan worden dat er dus bij een controle "tientallen' ("20 tot 30') illegale werknemers worden aangetroffen bij Blokker.”

De DIA ontkent dat zij heeft bijgedragen aan de conclusie dat bij Blokker tientallen illegalen zouden werken. Maar, aldus het rapport, “vooral deze laatste conclusie is uitgangspunt geweest voor de verdere besluitvorming.” De rijkspolitie heeft de inval vanaf dat moment voorbereid.

Tachtig werknemers, die zich niet hadden kunnen legitimeren, werden bij de inval op 23 maart overgebracht naar de raadszaal van Geldermalsen. Uiteindelijk werden niet meer dan twee illegale werknemers in het centrum aangetroffen. De rijksrecherche noteert: “Geen van de betrokken instanties kan een verklaring geven voor het feit dat er niet meer personen zijn aangetroffen die illegaal in Nederland verbleven en illegaal bij Blokker werkten.”

    • Bas Blokker