Politie beschermt D'Hondt

BRUSSEL, 9 NOV. Aan pesterijen is mevrouw Paula D'Hondt-Opdenbosch in de jaren dat zij Koninklijk Commissaris voor de Migranten in België is, wel gewend geraakt.

Maar toen extreem-rechtse activisten in haar huis inbraken en brieven stuurden waarin zij en haar familie met de dood werden bedreigd, was de maat vol. Na een klacht bij het kabinet wordt haar huis nu door de rijkswacht bewaakt. Paula D'Hondt (66) functioneert als het geweten van België bij vreemdelingenzaken. Als onderzoeker heeft zij gepleit voor integratie, bestrijding van racisme en opheffing van de achterstand van migranten. Tijdens spreekbeurten werd ze steeds lastiggevallen door activisten van rechtse groeperingen als het Vlaams Blok. Die verlangen dat ze de uitzetting van migranten bepleit. Ze werd meestal overstemd met geroep of geroffel op de ramen. Een enkele keer werd ze direct bedreigd. Een keer is er geprobeerd haar met auto en al omver te gooien. Op de stoep of in de brievenbus wordt vuilnis gedeponeerd. Ze krijgt goederen thuisbezorgd die ze niet heeft besteld.

Degenen die onlangs bij haar inbraken troffen het gezin rondom de tafel; het bleef bij scheldpartijen. Aan De Standaard verklaart mevrouw D'Hondt vanochtend: “Ik heb de plagerijen lang van me af kunnen zetten. Maar nu gaat het niet meer. Wat er de jongste tijd gebeurde is terrorisme.”