Modaal gaat er 0,1 procent op vooruit

DEN HAAG, 9 NOV. Belangrijkste besluiten die het kabinet afgelopen weekend heeft genomen en de wijzigingen ten opzichte van de Miljoenennota 1993.

Het minimumloon en de uitkeringen stijgen met 0,7 procent in plaats van met 2,5 procent. De inflatiecorrectie op de belastingschijven wordt eveneens tot 0,7 procent beperkt, terwijl de inflatie op 2,5 procent wordt geraamd.

De koopkracht blijft, als de brutolonen niet stijgen, voor de minima gelijk; modale inkomens gaan er 0,1 procent op vooruit; de modale ambtenaar levert 0,3 procent in. In geld stijgt het sociaal minimum in januari 1993 ten opzichte van december 1992 van 1.740 naar 1.760 gulden netto per maand, het minimumloon van 1.755 naar 1.785 gulden netto en het modaalinkomen van 2.450 naar 2.490 gulden netto.

De kinderbijslag voor het eerste kind stijgt zoals afgesproken met 32 gulden voor kinderen tot en met 6 jaar, met 46 gulden voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar, en met 59 gulden voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar.

De belasting op personenauto's en motorrijwielen (BPM) wordt voor wat betreft het onderdeel "grijze kentekens' uitgesteld van 1 januari tot 1 juli 1993. Het kabinet wil het misbruiken van de belasting (burgers die bestelauto's louter voor privédoeleinden gebruiken) wel aanpakken, maar minder streng als eerder aangekondigd.

De invoering van de houderschapsbelasting voor automobilisten wordt uitgesteld van 1 april 1993 tot 1 januari 1994.

De milieubelastingen op grondwater en afval worden niet 1 januari ingevoerd, maar op zijn vroegst 1 april. De bestaande milieubelasting op brandstoffen gaat niet omhoog.

Het kabinet vraagt werkgevers en werknemers de lonen de eerste zes maanden van 1993 niet te verhogen.

De overheid kiest als werkgever dezelfde lijn voor de ambtenaren en de werknemers in de gesubsidieerde en gepremieerde sector. Dat betekent dat de verdere loonsverhoging voor ambtenaren beperkt blijft tot de één procent per 1 januari die al in de CAO voor 1992 was voorzien.

Het kabinet roept werkgevers en werknemers in de zorgsector op de al afgesloten tweejarige CAO's open te breken. Voor de bedrijven in de gesubsideerde en gepremieerde sector (zoals NS en het streekvervoer) waarvoor nog CAO's moeten worden afgesloten, stelt het kabinet geen drie procent, zoals eerder toegezegd, maar nul procent uit eigen middelen beschikbaar.