Minister Ter Beek dreigde op te stappen

DEN HAAG, 9 NOV. Minister Ter Beek (defensie) heeft zaterdag gedreigd met aftreden als het kabinet zou besluiten zijn begroting met 650 miljoen gulden te korten. Door zijn verzet tegen het voorstel van minister Kok (financiën) wordt er op defensie 490 miljoen gulden, 160 miljoen minder, bezuinigd.

In de Prioriteitennota die eind dit jaar verschijnt zal Ter Beek aangegeven op welke onderdelen hij extra gaat bezuinigen. Aangenomen wordt dat bestellingen voor materieel in een aantal gevallen worden uitgesteld.

Ter Beek, die zich samen met minister Van de Broek (buitenlandse zaken) en zijn staatssecretaris Van Voorst tot Voorst heftig heeft verzet tegen de nieuwe aanslag op het budget van Defensie, heeft er in een aantal gesprekken met Kok en minister-president Lubbers vrijdag en zaterdag op gewezen dat het onmogelijk is de herstructurering van het Nederlandse leger door te voeren als telkens weer aanslagen worden gedaan op zijn begroting.

Als de landmacht geleidelijk wordt omgevormd tot een beroepsleger, waartoe het kabinet naar verwachting binnenkort zal besluiten, brengt dat in het begin hogere kosten met zich mee. Pas later zal de verkleining ook besparingen opleveren.