Lubbers' ster stijgt verder

In de geruchtencircuits van Den Haag en Brussel heeft het speculeren over premier Lubbers als mogelijk opvolger van Euro-Commissievoorzitter Delors een serieuzere toon gekregen. Daaaraan is mede debet de positieve uitlatingen van bondskanselier Kohl en van Delors zelf over de Nederlandse premier. Kohl vond dat Lubbers zonder meer in aanmerking komt voor een “Europese topfunctie'. Delors wees Lubbers al als zijn opvolger aan: er was geen betere.

Het tweede element is de zwaar gekritiseerde rol van Delors in de kwestie van de onderhandelingen tussen Europa en de Verenigde Staten over wereldwijde handels- en tariefafspraken (GATT). “Er zou wel eens ruim voor 1994 een beroep op Lubbers kunnen worden gedaan”, schreef het Britse dagblad Financial Times vorige week hoopvol.

Maar ook de Süddeutsche Zeitung noemt het “hoog tijd” dat de Europese Commissie haar “Franse stalgeur” verliest. De krant prijst vervolgens in één adem Lubbers als opvolger aan: “De 53-jarige christen-democraat, ondernemer, katholiek en miljonair brengt alles mee wat de Commissie zich maar kan wensen, inclusief vier talen.” In Brussel worden de uitspraken van Kohl en Delors “niet toevallig” noemt. Gesuggereerd wordt dat Delors zou willen stoppen.

De 67-jarige Fransman is echter niet het soort dat snel opgeeft. Anderzijds, nu "Maastricht' door Brits en Deens toedoen voorlopig op de lange baan gaat, het "Delors-II-pakket' ter financiering van de verdere eenheid wordt uitgesteld en er van een uitbreiding van de EG voorlopig geen sprake meer is - drie thema's waarvoor Delors zich volledig heeft ingezet - moet er voor de actieve Fransman, die nog president van zijn land wil worden, wel helemaal niets leuks meer in Brussel te beleven zijn. (RM)

    • Kees van der Malen
    • Rob Meines