Kamer wil maximaal zes procent hogere huur

DEN HAAG, 9 NOV. De huren zouden volgend jaar maar ten hoogste met zes procent mogen stijgen in plaats van met maximaal 7,5 procent. Dit hebben de fracties van CDA en PvdA vanmiddag gezamenlijk voorgesteld in de Tweede Kamer tijdens overleg met staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting).

Volgens de plannen van Heerma zou de jaarlijkse huurstijging, per 1 juli, dit keer worden gevarieerd, nadat jarenlang één percentage op centraal niveau werd vastgesteld. Verhuurders mogen een verhoging per woning achterwege laten, de huur verlagen of maximaal met 7,5 procent verhogen, zolang de gesubsideerde woningbouwverenigingen er maar voor zorgen dat de huurinkomsten over hun totale bezit met ten minste 4,75 procent stijgen. Het ministerie vermindert de subsidies op de huurwoningen met 5,5 procent, het percentage dat de laatste jaren voor de huurverhoging is gebruikt.

De Tweede Kamer steunt de opzet om via gevarieerde huurverhogingen een betere marktkwerking te krijgen bij de verdeling van de woningen. De bedoeling van dit systeem is dat woningbouwcorporaties naar eigen inzicht de huren van veel gevraagde woningen wat meer zullen verhogen en impopulaire flats juist niet.

CDA en PvdA vrezen echter dat in het bijzonder particuliere verhuurders massaal zullen kiezen voor de maximaal toegestane huurverhoging van 7,5 procent en ten opzichte van de laatste jaren een extra graantje van 2 procent meepikken. “Dat vindt mijn fractie niet acceptabel”, zei PvdA'er De Pree vanmiddag. Ook Koetje (CDA) vreest dat een verhoging van 7,5 procent moeilijk aan de huurders “uit te leggen is”. Omdat een onderscheid tussen particuliere verhuurders en sociale verhuurders (zoals woningbouwverenigingen) juridisch moeilijk te maken is, kiezen de fracties er voor de maximale huurstijging voor de totale sector tot zes te beperken. D66 wil dat de huren komend jaar met hooguit 5,5 procent stijgen.

De VVD-fractie stelde voor de huurverhoging niet in procenten, maar in guldens te maximeren om te voorkomen dat hogere huren in geld meer stijgen dan lagere huren.