Huursubsidie heeft op de lange termijn een ...

Huursubsidie heeft op de lange termijn een averechts effect: plaats van stimulering van de bouw van woningen in de lage prijsklasse, waar veel vraag naar was, neemt door deze maatregel de vraag naar, en dus de bouw van dure huurwoningen toe. Het probleem is dus niet opgelost maar permanent geworden.

Piet Lugt, Universiteit Twente

Economen en politici die een Europa van twee snelheden willen voorkomen, realiseren zich onvoldoende dat er buiten Europa nog meer en lagere snelheden voorkomen, dat er geen maximumsnelheid is, en dat geen enkel land ooit zijn snelheid heeft beperkt ten gunste van de achterblijvers.

G.E. Hebbink, Erasmus Universiteit Rotterdam