Groen Links

Echt groen en echt links verdragen zich niet met elkaar volgens redacteur Mark Kranenburg (NRC Handelsblad, 2 november) over Groen Links. Het is een misvatting dat er geen linkse oplossingen voor het milieuprobleem zijn, maar simpel is het niet.

Milieubeleid en rechtvaardigheid kunnen hand in hand gaan. Dat is voor linkse mensen doel op zichzelf, maar ook het maatschappelijk draagvlak voor een goed milieubeleid is daarbij gebaat.

Als de laagste inkomensgroepen zich van het milieubeleid afkeren, omdat ze als gevolg daarvan in inkomen achteruit gaan en mede daardoor in verpauperende wijken moeten blijven leven, dan wordt de maatschappelijke tweedeling versterkt door het milieubeleid en dat kan niet de bedoeling zijn van Groen Links. In sommige delen van de milieubeweging bestaat het idee dat milieubeleid niet gekoppeld moet worden aan inkomenspolitiek, omdat dat het milieubeleid te ingewikkeld en te bureaucratisch zou maken. Tegelijk, en vaak uit dezelfde monden, wordt beleden dat de milieukosten in de prijzen moeten worden verdisconteerd, dat de gemeentelijke belastingen omhoog moeten om de afvalproblematiek aan te pakken en andere marktconforme maatregelen. Is dat geen inkomenspolitiek? Als daar niets tegenover staat zou dat betekenen dat de armen armer en de rijken relatief rijker worden. Het kan ook anders.

Als we die vijftien procent voor de minima kunnen realiseren bijvoorbeeld door per wooneenheid een minimaal minimumpakket energieverbruik van gas, licht en water gratis te maken en het meerverbruik in 1 of 2 oplopende tarieven verschrikkelijk veel duurder te maken. Mensen die van het minimum leven, verdienen dan op hun milieuvriendelijke levensstijl en de midden- en hogere inkomens zullen, als ze die kostenverhoging willen vermijden, ook zuinig aan gaan doen. Alle gas-, water- en elektriciteitsmeters staan er al. Alleen de computerprogramma's van de water- en energiebedrijven moeten we veranderen. Effectief, marktconform en rechtvaardig.

    • Titia Beukema