Europese partij van socialisten opgericht

DEN HAAG, 9 NOV. Zestien sociaal-democratische partijen hebben vanochtend in het Haagse congresgebouw de "Partij van de Europese Sociaal-Democraten' (PES) opgericht. Deze partijen, waaronder de PvdA, willen in 1994 bij de Europese verkiezingen één partijprogramma presenteren.

“De zestien partijen vormen vanaf vandaag de grootste politieke partij van Europa”, aldus PvdA-leider W. Kok in zijn openingstoespraak tot honderden congresgangers. “De partij die wij vandaag gaan oprichten, put haar kracht uit het feit dat zij overal, lokaal, regionaal en nationaal voet aan de grond heeft”. De ondertekening van de oprichtingsakte werd vanochtend bijgewoond door sociaal-democratische leiders uit diverse landen, onder wie de Spaanse premier Gonzalez, diens Italiaanse ambtsgenoot Amato, SPD-leider Engholm en de Britse labourleider Smith. De Europese sociaal-democraten congresseren twee dagen in Den Haag en houden vanavond een forumdebat over migratiepolitiek in Europa onder leiding van PvdA-voorzitter F. Rottenberg.

Volgens Kok is de oprichting van de PES meer dan alleen een naamsverandering. “Zij grijpt vooruit op zowel de verdieping als de verbreding van de Europese Gemeenschap”. Binnen de PES zal bij meerderheid van stemmen een standpunt worden ingenomen op beleidsterreinen waar de Europese Raad van Ministers dat ook doet. Op die manier wil de PES - net als de Europese christen-democraten (EVP) dat reeds enkele jaren doen - met één gezamenlijk verkiezingsprogram komen. “Die meerderheidsbesluitvorming draagt bij aan de overgang naar een meer effectieve en bij deze tijd passende wijze van werken”, aldus Kok. Hij voegde er wel aan toe dat binnen de sociaal-democraten overtuigen belangrijker zal blijven dan overstemmen. “De macht van het getal kan de kracht van het argument niet vervangen”.