De minister aan de touwtjes

"Het woord is aan de minister'. In vak K, het domein van het kabinet in de Tweede Kamer, begint minister Dales aan haar toespraak. Haar eigen toespraak, neemt men aan op de publieke tribune. Haar ambtelijke voorbereide toespraak, weten de Kamerleden.

Hele pelotons ambtenaren zitten er in het Kamergebouw als hun minister spreekt. Vroeger ging souffleren met kleine briefjes via de Kamerbode, tegenwoordig beschikt de minister op het katheder over een modern apparaat, waarop ambtenaren elektronisch boodschappen doorgeven. Lijkt het toch alsof de bewindspersoon het allemaal zelf bedenkt.

Hoe het precies gaat, bleek afgelopen week: journalisten kregen de "speaking notes' van de minister, waaruit bleek dat deze door ambtenaren van nauwkeurige regie-aanwijzingen zijn voorzien. "Formulier Eerste en Tweede Kamerbehandeling' staat er als voorgedrukte tekst boven de blaadjes. Na de namen van de betreffende ambtenaren volgt de tekst, die de minister dan nog wel zelf moet uitspreken. Een voorbeeld: “N.B. Indien gevraagd wordt wat u dan doet, kunt u antwoorden....”, waarop een gedetailleerde tekst volgt. Ooggetuigen hebben vastgesteld dat de minister zelf de bladzijden van haar tekst omsloeg. (CvdM)

    • Kees van der Malen
    • Rob Meines