Clinton belegt spoedig topberaad over herstel van economie in de VS

WASHINGTON, 9 NOV. De toekomstige president van de Verenigde Staten, Bill Clinton, wil op korte termijn overleg voeren met topmanagers en economen over maatregelen om de stagnerende Amerikaanse economie te stimuleren.

Naar verwachting zal hij daartoe binnen enkele weken een bijeenkomst beleggen in zijn woonplaats Little Rock.

Dit hebben V. Jordan, leider van het team dat de overgang naar het presidentschap van Clinton moet coördineren, en W. Christopher, voormalig onderminister van buitenlandse zaken, afgelopen weekeinde voor de Amerikaanse televisie gezegd.

Ook kondigden medewerkers van Clinton aan dat hij drie belangrijke posten vóór 26 november wil invullen. Het gaat om de minister van financiën, de directeur van de federale begroting en de voorzitter van de nieuw te vormen Economische Veiligheidsraad.

Een groot deel van de besprekingen in Little Rock zal zich concentreren op het plan van Clinton om een "raad van wijze mannen' te creëren, die zijn economische politiek moet coördineren. In zijn succesvolle verkiezingscampagne heeft Clinton de zwakke econnomie tot belangrijkste onderwerp verklaard. Tevens heeft hij toegezegd zich onmiddellijk na zijn aanstelling als president op deze problematiek te storten.

Uit de te voeren gesprekken moet volgens Jordan duidelijk worden welke onderdelen van de economie voorrang krijgen. Ook wordt het plan van Clinton om een zogenaamde Economische Veiligheidsraad op te zetten, verder ingevuld.

Naast topmannen uit het Amerikaanse bedrijfsleven en economen zullen ook prominenten uit het Congres aan de ontmoeting in Little Rock deelnemen. Indien zij niet zelf aanwezig zijn, zullen medewerkers van Clinton hen apart in Washington consulteren, zei Christopher. Jordan benadrukte dat ook Republikeinen in Clintons kabinet kunnen worden opgenomen.

Beide mannen spraken voor de Amerikaanse televisie de hoop uit de belangrijkste posten vóór de inhuldiging van Clinton bezet te hebben. Vanaf 20 januari volgend jaar is Clinton de officiële president van de VS. Christopher, die terugblikte in de geschiedenis, zei dat de meeste kabinetsplaatsen gewoonlijk in de maand december worden ingevuld. “Ik denk dat we dat patroon volgen en hopen de belangrijkste benoemingen op 1 december aanstaande rond te hebben.”

Over de rol die de vrouw van de nieuwe president, Hillary Clinton, zal spelen, liet Christopher zich niet uit. Hillary Clinton is advocaat. De bestaat mogelijkheid dat Clinton zijn vrouw tot hoofd van het department van justitie benoemt. “Maar gouverneur Clinton zal zelf bepalen wat haar rol is”, aldus Christopher. (AP)