Werkloosheid in VS daalt 0,1 procent

kol1 NEW YORK, 7 NOV. Het werkloosheidspercentage in de Verenigde Staten is in de maand oktober gedaald met 0,1 procentpunt tot 7,4 procent van de beroepsbevolking. Het cijfer daalde ondanks het verlies van in totaal 76.000 banen. Dat heeft het Bureau of Labor Statistics gisteren bekendgemaakt.

De industrie raakte vorige maand 56.000 banen kwijt. In een van de getroffen sectoren, de sector transportgoederen, verdwenen 18.000 banen. Als oorzaak wordt de daling van defensie-orders genoemd. Ook de werkgelegenheid bij de overheid daalde met 39.000.

Toename van de werkgelegenheid had plaats in de bouw, waar 20.000 banen bij kwamen. De groei wordt toegeschreven aan de wederopbouw die volgde op de verwoestingen aangericht door de orkaan Andrew. De servicesector, die al sinds januari groeit met een gemiddelde van 53.000 banen per maand, nam in oktober toe met 89.000 banen. Groei werd ook gezien in de bankeb- en onroerendgoedsector waar de werkgelegenheid toenam met 14.000.

De daling van het werkloosheidspercentage, dat over september 7,5 procent was, wordt echter vooral veroorzaakt door het krimpen van de beroepsbevolking. De omvang daarvan daalde vorige maand met 314.000. Deels is dat veroorzaakt door jongeren die weer een opleiding gaan volgen. Voor een ander deel betreft het ontmoedigde werklozen, die zich niet langer als werkzoekende aanmelden. Vooral het aandeel vrouwen in de beroepsbevolking neemt af en daalde de afgelopen 4 maanden met in totaal 668.000, ofwel 0,4 procent.

Gisteren werd ook bekend dat de gemiddelde werkweek in de industrie 0,2 manuren was gestegen tot 41,1. Overwerk steeg met 0,3 manuren tot 3,8. Het Bureau of Labor Statistics spreekt in een toelichting op deze cijfers van ""historisch hoge niveaus''. De stijging wijst op een toename van orders voor de industrie.

De werkloosheid bedroeg over de maand juni nog 7,8 procent. Het bekendworden van dat cijfer was voor de Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, aanleiding om op 2 juli het disconto te verlagen met 0,5 tot 3,0 procent. Sindsdien is herhaaldelijk gespeculeerd op een verdere verlaging. De cijfers van gisteren zijn echter niet zo slecht dat de Fed tot actie zal overgaan. De dollar profiteerde en zet zijn opmars voort. Gisteren sloot de munt op 1,5905 mark, na een slot van 1,5760 op donderdag.

    • Lucas Ligtenberg