Weekoverzicht

De Verenigde Staten namen deze week een prominente plaats in in het politieke en economische wereldnieuws. Behalve de presidentsverkiezingen was er het overleg, van zondag tot dinsdag, in Chicago tussen de Amerikaanse minister van landbouw, Madigan, en EG-commissaris MacSharry over verlaging van de landbouwsubsidies aan de Europese producenten van oliehoudende zaden. Hierdoor lopen de Amerikaanse producenten jaarlijks 1 miljard dollar mis op de wereldmarkt, zo heeft de regering in Washington laten berekenen.

Het overleg mislukte echter en donderdag kondigden de Amerikanen een handelsoorlog af. Voor een aantal Europese produkten, waaronder witte wijn, zal het importtarief met 200 procent worden verhoogd. Het totale bedrag dat met de handelsmaatregelen is gemoeid, bedraagt 300 miljoen dollar, minder dus dan de aanvankelijke 1 miljard dollar die de Amerikaanse regering in het hoofd had.

Als de EG de VS niet binnen een maand tegemoetkomt, treedt de handelsboycot op 5 december in werking. Met name de Fransen, die zich steeds hebben verzet tegen vermindering van de landbouwsubsidies, worden daardoor getroffen. De helft van de witte wijn die de VS importeren, is afkomstig uit Frankrijk. De schade voor de Fransen bedraagt 175 miljoen dollar. Directeur-generaal Arthur Dunkel kondigde gisteren een topberaad aan van de 108 Gatt-ambassadeurs, dinsdag in Genève, om te praten over de dreigende handelsoorlog.

In Japan is de discussie over de soliditeit van de banken weer opgelaaid na de bekendmaking dat de 21 grote banken 12,3 biljoen yen (176 miljard gulden) aan slechte leningen hebben uitstaan. Dat is ruim 50 procent meer dan het ministerie van financiën eerder dit jaar toegaf. Slechte leningen zijn leningen waarover ten minste zes maanden geen rente meer is ontvangen.

De Zweedse overheid heeft aangekondigd onbeperkte financiële steun te geven aan de noodlijdende bankensector in het land. Hiermee wil zij verzekeren dat het Zweedse betalingssysteem goed blijft functioneren en dat de binnenlandse en buitenlandse kredietwaardigheid van de banken niet verder wordt aangetast.

De Duitse regering zal volgend jaar 6 miljard mark extra bezuinigen om financiële middelen vrij te maken voor de opbouw van de voormalige DDR. Bezuinigd zal worden op onder meer defensie, de aankoop van grond in Berlijn ten behoeve van regeringsgebouwen en de werkloosheidsuitkeringen. In oktober is het aantal werklozen in het westen van Duitsland met 46.700 gestegen tot 1,83 miljoen. Uit een onderzoek van de Kamers van Koophandel in Duitsland blijkt dat het Duitse bedrijfsleven pessimistischer is over de economische situatie dan op enig ander moment in de afgelopen tien jaar. Een derde van de ondervraagde bedrijven verwacht in het komende jaar werknemers te moeten ontslaan en minder te kunnen investeren.

Directeur Anthony Baker van de staatsonderneming British Coal Corporation verwacht dat in zijn land 4 mijnen minder zullen dichtgaan dan de 31 waarvan in oktober sprake was. Baker sprak deze week op een symposium in Delft ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Mijnbouwkundige Vereeniging. Het openhouden van meer mijnen betekent dat de werkgelegenheid van ongeveer 4.000 mensen kan worden behouden, aldus Baker.

Het Zweedse autoconcern Volvo zal twee fabrieken voor de produktie van personenauto's sluiten en 4.500 werknemers in diverse sectoren van het concern ontslaan. Volvo Car liet onlangs weten dat in de komende drie jaar 5,5 miljard kroon (1,65 miljard gulden) moet worden bezuinigd. Oorzaak van de problemen bij Volvo zijn de aanhoudend lage vraag naar nieuwe auto's en de overcapaciteit in de Amerikaanse, Japans en Europese auto-industrie.

    • Friederike de Raat