Vliegramp bij Zanderij te wijten aan piloot

PARAMARIBO, 7 NOV. De vliegramp op 7 juni 1989 nabij de luchthaven Zanderij is te wijten aan “verregaande achteloosheid van de vlieger”. Dat staat in het gisteren gepubliceerde eindrapport van de onderzoekscommissie. Bij de ramp met het SLM vliegtuig Antony Nesty kwamen 167 passagiers om het leven.

De onderzoekscommissie noemt als bijkomende oorzaak dat de SLM niet voldoende gekwalificeerd en bovendien onbevoegde bemanningsleden had aangesteld. De piloot wordt verweten geen acht te hebben geslagen op waarschuwingssignalen van de boordapparatuur, dan wel deze te hebben uitgeschakeld. Door zijn leeftijd (ouder dan zestig jaar) en zijn meest recente "proficiency check flight' was hij niet bevoegd om als gezagvoerder te functioneren.

Het 41 pagina's tellende onderzoeksrapport doet een aantal aanbevelingen. Zo zou het functioneren van de organisatiestructuren van de SLM verbeterd moeten worden. Verder dient de controle door de overheid te worden gentensiveerd. De Luchtvaart Dienst Suriname zou het toezicht op vooral het operationeel functioneren van de SLM moeten verscherpen.

Ten behoeve van het luchtverkeer wordt aanbevolen de grondapparatuur uit te breiden waardoor meer meteorologische informatie verkregen kan worden. Voor een efficiënte en gerichte opsporing, redding en onderzoek bij ongevallen zijn een algemeen rampenplan, met adequate uitrusting van betrokken instanties, en een wettelijke kader noodzakelijk, zo stelt de onderzoekscommissie.