Utrecht vreest einde stadsvernieuwing

UTRECHT, 7 NOV. Het Utrechtse college van B en W vreest "desastreuze' gevolgen als de rijksbijdrage ten behoeve van de stadsvernieuwing vermindert.

Het college heeft met "verbijstering' gereageerd op berichten dat de toekomstige verdeelsleutel voor de stadsvernieuwingsgelden zeer negatief voor Utrecht zou uitpakken. Staatssecretaris Heerma van volkshuisvesting beraadt zich momenteel op een nieuwe formule voor de verdeling van de elf miljard gulden die tot 2005 voor de stadsvernieuwing beschikbaar is. Volgens de plannen zou Utrecht jaarlijk nog maar 17 miljoen gulden uit dit fonds ontvangen in plaats van de huidige 43 miljoen gulden. Het college van B en W acht een verdubbeling van de huidige uitkering noodzakelijk.