Peper wijst Chinezen op handelsproblemen Nederland

PEKING, 7 NOV. Burgemeester Peper van Rotterdam heeft de secretaris-generaal van de Chinese Communistische Partij Jiang Zemin verzocht diens invloed aan te wenden om de voor Nederland nadelige situatie in de handel met China recht te trekken. Tevens heeft hij de Chinese partijleider gewezen op de problemen bij de Rotterdamse Droogdokmaatschappij, die wegens het onverminderde Chinese verzet tegen wapenleveranties aan Taiwan opnieuw een order voor onderzeeboten zou moeten missen.

Peper bezoekt China, voor de derde maal sinds 1983, in het kader van de vriendschapsrelatie Rotterdam-Shanghai en kent Jiang van zijn vorige reizen toen deze burgemeester en partij-secretaris van Shanghai was en van diens bezoek aan Rotterdam.

Jiang gaf Peper uitleg over China's "socialistische markteconomie' in opbouw en vertelde hem dat hij behalve de werken van Marx ook die van kapitalistische profeten als Adam Smith en John Maynard Keynes had gelezen en zelfs Milton Friedman had ontmoet. Zij wisselden ook vriendelijkheden uit over elkaars diëten, maar Jiang gaf toe dat hij in tegenstelling tot Rotterdams eerste burger de strijd om zijn gewicht had verloren.

Peper memoreerde het rapport dat het Nederlands Economisch Instituut in 1983 in opdracht van de gemeente Rotterdam had uitgebracht over de Nederlandse handel met China en Taiwan en zei dat die nog steeds zeer in het nadeel van Nederland is. De Nederlandse invoer uit China bedroeg vorig jaar 1,9 miljard gulden, tegen een uitvoer naar China van 560 miljoen. Gedurende de eerste zes maanden van dit jaar was de invoer 783 miljoen gulden en de uitvoer 278 miljoen. De invoer uit Taiwan bedroeg in 1991 2,5 miljard en de uitvoer daarheen 1,27 miljard, tweeëneenhalf maal de uitvoer naar China. De eerste helft van dit jaar was de invoer uit Taiwan 1,2 miljard gulden en de uitvoer naar het eiland 722 miljoen, eveneens ruim tweeëneenhalf maal zoveel als naar China.

Peper zei dat een geste om dit te corrigeren buitengewoon op prijs zal worden gesteld. Hij vroeg als burgemeester van Rotterdam waar een bedrijf als RDM is gevestigd, Jiang om begrip. Jiang antwoordde dat hij er aandacht aan zou besteden. Een soortgelijke boodschap kwam van Jiangs opvolger als burgemeester van Shanghai, Zhu Rongji, sinds vorig jaar vice-premier en belast met de coördinatie van het economisch beleid.

    • Willem van Kemenade