Pensioenprobleem Homburg geen zaak van Amev

Verzekeraar Amev heeft niets te maken met het huidige pensioenprobleem bij Homburg en met name de financiering van na eind 1990 verleende pensioenaanspraken. Dat is een zaak van Homburg zelf en het bedrijfspensioenfonds (BPF). Sinds 1 januari 1991 vindt de opbouw van pensioenaanspraken niet meer bij Amev plaats. Op die datum werd de ontheffing aan Homburg om niet mee te doen in het BPF ingetrokken.

Dat zegt het Utrechtse verzekeringsconcern vrijdag in een ongebruikelijke reactie op de berichten, dat er voor de dekking van de pensioenaanspraken van de Homburg-medewerkers f 25 miljoen tekort is. Verzekeraars doen in principe geen mededelingen aan derden over zaken met hun klanten.