Peking en Sydney

Zowel Peking als Sydney heeft aangekondigd alle reizen van sporters en officials te betalen als de stad wordt aangewezen als gastheer van de Olympische Zomerspelen van 2000.

De Australiërs beramen de kosten op vijftig miljoen gulden. De voorzitter van het Chinese Olympische Comité voegde er in Acapulco nog aan toe dat een eventueel batig saldo van de Spelen in Peking in de kas van een Stichting ter bevordering van de internationale samenwerking in de sport zou vloeien. Peking is bovendien bereid 20.000 inplaats van 10.000 sporters toe te laten.

Zuid-Afrika wil zich kandidaat stellen voor de organisatie van de Olympische Spelen van het jar 2004. Tijdens de zittingen van de NOC's verklaarde Sam Ramsamy, voorzitter van het NOC van Zuid-Afrika, dat er een keus gemaakt zal worden tussen de steden Johannesburg, Kaapstad en Durban. Afrika is het enige continent, waar nog nooit Olympische Spelen zijn gehouden. Het Internationale Olympische Comité neemt in 1997 een besluit over de aanwijzing van de stad voor de Spelen van 2004.