Moraal

In NRC Handelsblad van 3 november beschrijft Maarten Huygen de gevoelens van de medestanders van de drie presidentskandidaten in de VS na afloop van de campagne. Mij frappeerde de zin: “De moraal bij de campagnestaf van Bush is gezakt”. Moraal is volgens Van Dale: de heersende zeden en gebruiken. Aan het Franse hof heerste eertijds een losse moraal; hoe dat ligt bij de Republikeinen in de VS is bij mijn weten in de verkiezingscampagne niet aan de orde geweest.

Waarschijnlijk wilde de correspondent een beeld geven van het moreel in het Republikeinse kamp. Volgens Van Dale is dat: iemands zedelijke krachten of dispositie, en een voorbeeld daarvan is: het moreel der troepen. Overigens worden "de moraal' en "het moreel' wel vaker verwisseld. Studio Sport geeft regelmatig informatie over de moraal van sportlieden, waar het moreel wordt bedoeld.

    • Mr. A.F. Beukers-Van Dooren