Meer landingsrechten voor Lufthansa in VS

ROTTERDAM, 7 NOV. Duitse luchtvaartmaatschappijen krijgen aanzienlijk meer landingsrechten in de Verenigde Staten. Dat staat in een overgangsregeling die de VS en Duitsland gisteren zijn overeengekomen vooruitlopend op een definitief luchtvaartakkoord tussen beide landen.

De Duitse minister van verkeer, Günther Krause, maakte dit gisteren bekend. De regeling speelt met name Lufthansa in de kaart. De grootste luchtvaartmaatschappij van Duitsland heeft herhaaldelijk geklaagd over oneerlijke concurrentie met de Amerikaanse maatschappijen.

De nieuwe regeling is te vergelijken met de "open skies' overeenkomst die Nederland en de VS eerder dit jaar sloten waardoor luchtvaartmaatschappijen van de betrokken landen vrije toegang tot elkaars luchthavens hebben. De overeenkomst tussen de VS en Duitsland geldt tot 31 oktober 1993 en moet tegen die tijd worden vervangen door een definitief akkoord.

Het interimakkoord biedt met name Lufthansa naast het recht 25 in plaats van de huidige acht luchthavens in de VS aan te vliegen tevens mogelijkeden om nauwer samen te werken met hun Amerikaanse collega's, bijvoorbeeld via rechtstreekse deelnemingen. Lufthansa is al enige tijd op zoek naar een Amerikaanse partner.