Marabar

In een stuk getiteld "Marabar' in het Zaterdags Bijvoegsel van 24 oktober buigt Anil Ramdas zich over de problematiek van allochtone meisjes in Nederland. Hij spreekt over een veronderstelde begeerte van de zwarte vrouw voor de Westerse man en ziet hierin, naast voor algemeen aangenomen tirannie van vaders en echtgenoten, een grondslag voor de problematiek die hij omschrijft als ""een wereld van wegloperij, druggebruik, opvanghuis en categorale crisishulpverlening''. In plaats van inzicht te verdiepen, staat het stuk bol van scheve voorstellingen, onrijpe kreten en botte beledigingen.

De bedoelde groep meisjes - Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse - heeft in meerderheid een islamitische achtergrond. Voor de zoveelste maal wordt er gesproken over en dus niet door islamitische meisjes. Het feit dat het dit maal gedaan wordt door een allochtoon vergoelijkt niets. Het assimilatieniveau van Anil Ramdas wordt gekenmerkt door de mentale klompen waarmee hij zonder enige sensibiliteit of kennis van zaken door de problematiek van mensen-zonder-verweer banjert.

Zijn voorstellen voor de "bevrijding' van meisjes met een niet-Westerse achtergrond zouden in hun dwaasheid slechts belachelijk zijn, als zij niet zo destructief en discriminerend waren. De suggesties dat het verbreken van familiebanden en het stelen uit de portemonnee van eigen ouders heldendaden zijn, dat het aanmoedigen tot het lezen van de Koran onderdrukking betekent, dat het islamitische recht op levensonderhoud voor de vrouw slechts een methode is om meisjes voor een huwelijk te strikken, dat trouwen eigenlijk een fout is en dat het zwanger worden van een blanke jongen voor allochtone meisjes de gemakkelijkste manier zou zijn om autonomie te verwerven, zijn grove misrepresentaties.

Het trieste is dat dit artikel, samen met de illustratie, meer dan een halve pagina van NRC Handelsblad in beslag neemt, terwijl aan degenen over wie gesproken wordt geen plaats wordt gegeven. Dat een cultuur-eigen proces van emancipatie meer omvat dan "even knipperen met de ogen' is uit NRC Handelsblad nog niet duidelijk geworden. Zonder weerwoord in deze krant zal bij steeds meer lezers het vermoeden groeien dat hier, met of zonder Anil Ramdas, sprake is van een bewust anti-allochtonenbeleid.

    • Sajidah Abdus Sattar
    • Secretaris van de Nederlandse Moslimraad