Kabinet praat nog over bezuinigingen

DEN HAAG, 7 NOV. Het kabinet is er vannacht niet in geslaagd een besluit te nemen over de extra bezuinigingen voor 1993. Rond middernacht werd de plenaire zitting van de ministerraad geschorst en spraken minister-president Lubbers en minister Kok (financiën) afzonderlijk met de verschillende ministers om tot overeenstemming te komen over de bezuinigingen per departement. Vanochtend is de ministerraad weer bijeengekomen. Een woordvoerder van Lubbers zei dat de premier en minister Kok ernaar streven met een gezamenlijk voorstel de zitting te beginnen.

Het door Kok en minister De Vries (sociale zaken) voorgestelde bezuinigingsbedrag van 2,75 miljard gulden had tot gevolg dat de afzonderlijke ministers “flink hebben gesteigerd”, aldus de woordvoerder van Lubbers. Vandaag wil de ministerraad een besluit op hoofdlijnen nemen over de maatregelen die moeten worden genomen om de financiële tegenvallers op te vangen. Die tegenvallers worden veroorzaakt door de stagnerende wereldeconomie en de valutacrisis. Het kabinet streeft ernaar dat niemand in 1993 aan koopkracht hoeft in te leveren.

Het te bezuinigen bedrag van 2,75 miljard gulden is net voldoende om de afspraken die CDA en PvdA hebben gemaakt over financieringstekort en collectieve lastendruk te realiseren. Lubbers en Kok willen de ministers een relatief grote mate van vrijheid laten op welke departementale uitgaven ze willen bezuinigen.

Het kabinet gaat ervan uit dat de lonen volgend jaar gelijk zullen blijven ten opzichte van dit jaar. Een bevriezing van de lonen in 1993 op vrijwillige basis zal volgens de woordvoerder van Lubbers maandag de inzet van het kabinet zijn wanneer er verder wordt gesproken met werkgevers en werknemers tijdens het centraal overleg.