"Jaarlijks 10 mld zwart geld witgewassen'

HEERLEN, 7 NOV. Jaarlijks wordt tien miljard gulden zwart geld witgewassen. Dit heeft prof. J. van Dijk, directeur criminaliteitspreventie van het ministerie van justitie, gisteren in Heerlen bekendgemaakt. Van Dijk presenteerde in de politieschool in Heerlen het rapport "De georganiseerde criminaliteit, een dreigingsbeeld en een plan van aanpak'.

Van Dijk waarschuwt voor de toenemende vervlechting van de criminele organisaties met de legale bovenwereld, waardoor delen van overheid en bedrijfsleven een grotere kans lopen te worden gecorrumpeerd. Een overleggroep van het Nationale Platform Criminaliteitsbeheersing gaat onderzoeken of ethische bedrijfscodes het bonafide bedrijfsleven minder vatbaar maken voor criminele organisaties.

Het doordringen in de bovenwereld wordt volgens de professor in de hand gewerkt door toegenomen mogelijkheden voor belasting-, subsidie- en milieufraude. Om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden moet volgens de directeur worden overgestapt naar nieuwe opsporingsmethoden. Justitie, korpsbeheerder en politiemanagers overleggen al over de instelling van multidisciplinaire rechercheteams met een bovenregionale taak.

Die teams moeten nauw samenwerken met de belastingdienst en de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). De teams moeten zich op termijn financieel zelf kunnen bedruipen door ontneming van criminele vermogens en door het opleggen van belastingaanslagen.