"Irak krijgt ondanks embargo VN toch wapenonderdelen'

AMMAN, 7 NOV. De Iraakse president Saddam Hussein weet ondanks het handelsembargo van de Verenigde Naties tegen zijn land aan reserve-onderdelen voor zijn militair materieel te komen. Recentelijk zijn nog twee zendingen onderdelen voor T-72 tanks en lange-afstandsartillerie vanuit China binnengekomen. Bovendien is Saddam bezig in geheime installaties wapens te verbeteren. Dat zeggen bronnen in kringen van Westerse geheime diensten in Amman .

Saddam betaalt zijn bestellingen volgens de zegslieden met geheime tegoeden die hij voor de Golfcrisis losbarstte, in het buitenland had. In opdracht van de Veiligheidsraad van de VN zijn alle Iraakse tegoeden die bekend waren, bevroren. Maar geschat wordt dat Saddam nog de beschikking heeft over miljarden dollars.

De Chinese leveranties zouden via Jordanië Irak hebben bereikt, hoewel de inlichtingendiensten nog niet zeker zijn hoe dat is gebeurd. Nadat er aanvankelijk veel kritiek was op de lakse controle aan de Jordaanse kant van de grens, is die controle de laatste maanden aanmerkelijk verscherpt en is de grens met Iran nu de belangrijkste doorlaatpost geworden.

Een theorie is dat de zendingen werden binnengesmokkeld in de Chinese diplomatieke post, die op grond van internationale overeenkomsten vrijgesteld is van controle door de grensautoriteiten. De Chinezen hebben ambassades in Amman en Bagdad, en ze verschepen hun diplomatieke post via Jordanië, dat Iraks belangrijkste verbinding met de buitenwereld vormt. Zij ontkennen dat Irak militaire reserve-onderdelen leveren. De Jordaanse veiligheidsautoriteiten zeggen een onderzoek in te stellen naar dergelijke berichten, maar verder geen commentaar te willen leveren.

Kleinere leveranties tankonderdelen zouden in augustus en september naar Irak zijn gesmokkeld verborgen in zendingen levensmiddelen en medicijnen - die niet onder het handelsembargo vallen - die werden verscheept door een Nederlands bedrijf. De ladingen arriveerden in de Jordaanse havenstad Aqaba, waar ze door een klein in Jordanië gevestigd transportbedrijf, Somo genaamd, werden opgehaald en vervolgens per vrachtauto naar Bagdad werden vervoerd via de grenspost Ruweished, aldus de zegslieden.

De Iraakse onderneming al-Dou'aa, in Amman geregistreerd als import-exportbedrijf, zou de zaak regelen. Al-Dou'aa wordt geleid door een vroegere hoge functionaris van de in Irak regerende Ba'athpartij, die banden zou onderhouden met de Iraakse militaire inlichtingendienst. Het bedrijfsgebouw wordt 24 uur per dag bewaakt door bewakers met honden, en is uitgerust met videocamera's en een geavanceerd alarmsysteem. (AP)