IMF waarschuwt Rusland voor hyperinflatie

Topman Michel Camdessus van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft Rusland donderdag gewaarschuwd dat het te maken dreigt te krijgen met hyperinflatie. Hierdoor zal het vertrouwen in de Russische economie verdwijnen. Hij verklaarde te betwijfelen of Rusland zijn belofte aan het IMF over het terugdringen van de inflatie kan waarmaken.

In het kader van het steunprogramma van het IMF voor Rusland is afgesproken dat de inflatie aan het eind van het jaar onder de tien procent per maand moet liggen. “Ik betreur het dat het halen van deze bescheiden doelstelling op het ogenblik verre van zeker is en dat het gevaar van hyperinflatie blijft bestaan”, aldus Camdessus in een toespraak tot bankiers in Bonn. Volgens de IMF-topman moet Rusland het financiële beleid aanzienlijk verstrakken om het proces van stabilisering en hervorming gaande te houden.

Camdessus had wel lovende woorden voor de liberalisering van de prijzen en de vermindering van de staatsinvloed in de economie. “Deze vooruitgang bij de liberalisering is een duidelijk teken van de ondubbelzinnige afwijzing van centrale planning en van de erkenning van de dringende noodzaak om de marktkrachten te laten werken”.