Gezondheidszorg

Het is vreemd dat de overheid probeert de gezondheidszorg in een soort distributiesysteem te wringen en tevens haar terugtreden aankondigt. Professor Galjaard (NRC Handelsblad, 24 oktober) noemt de vergrijzing als dreigende kostenbron in de gezondheidszorg.

Uit achtergrondstudies, gedaan op verzoek van de commissie-Dunning, blijkt echter dat dit meevalt. Ook andere studies wijzen daar op. Alleen als de overheid weer pakketten uitbreidt en toegeeft aan zogenaamde druk uit de samenleving zal de zorg duidelijk duurder worden.

Galjaard heeft evenals vele Leidse studenten van professor Querido geleerd dat een goede opleiding voorwaarde is voor terughoudendheid bij diagnostisch en therapeutisch handelen.

Deze opvatting is juist en wordt daarom al meer dan honderd jaar aan alle medische faculteiten met nadruk onderwezen. Galjaard meent dat het toepassen ervan moeilijk is, maar dat geldt niet voor iedereen. Galjaard vond inmiddels ook aansluiting bij een kleine groep tot voorlichting geneigde personen, die de patiënten duidelijk willen maken dat zij “onbetekenende voorbijgaande ziekten en kleine pijntjes” zelf moeten oplossen. Het is echter algemeen bekend, dat patiënten dit altijd al hebben gedaan, enkelen uitgezonderd.

    • G.D. de Jong