Financiering uitkeringen gewijzigd

DEN HAAG, 7 NOV. AAW-uitkeringen (arbeidsongeschiktheid) en AWW-uitkeringen (weduwen en weduwnaars) worden met ingang van 1994 weer volledig gefinancierd uit de sociale premies. Tegenover deze premieverhoging staat tegelijkertijd een belastingverlaging van 5 procent. Vijfenzestigplussers moeten in '94 AWW-premie betalen.

Dit hebben staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) en staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) de Tweede Kamer laten weten. Zij geven toe dat de belastingverlaging eigenlijk 6 procent zou moeten zijn. Het kabinet gebruikt deze relatieve belastingverhoging om het financieringstekort van de overheid te verminderen. De afgelopen jaren is hetzelfde gebeurd door middel van kortingen op de sociale fondsen waaruit de AAW- en AWW-uitkeringen worden betaald.

Om technische redenen, die verband hielden met de belastingoperatie "Oort', besloot het kabinet destijds dat met ingang van 1990 de AAW-uitkeringen voor een deel tijdelijk uit rijksbijdragen en dus door middel van belastingen werden betaald. Het terugdraaien van deze maatregel is al twee maal uitgesteld.

De voorzitter van het Algemene Arbeidsongeschiktheidsfonds, prof.dr. W. van Voorden, sprak onlangs zijn grote ongenoegen erover uit dat het kabinet de afgelopen jaren zo'n 6 miljard gulden op de rijksbijdrage aan het fonds heeft ingehouden om het financieringstekort te verkleinen. De staatssecretarissen noemen deze kritiek “niet adequaat”. Zij wijzen erop dat met de fondsen vaste rijksbijdragen waren afgesproken. De tijdelijke verhoging van de belasting met 6 procent leverde jaarlijks meer op. Omdat de collectieve lastendruk (de optelsom van belastingen en premies) zich gunstig ontwikkelde en het financieringstekort daarentegen “onveranderlijk zorgelijk” bleef, heeft het kabinet de afgelopen jaren besloten de meeropbrengst te gebruiken om het tekort van de overheid te verminderen.