EG wil snel overleg met VS hervatten

BRUSSEL, 7 NOV. De Europese Gemeenschap wil de onderhandelingen met de VS over het landbouwconflict “zonder uitstel hervatten”. Dit hebben Commissie-voorzitter Delors en EG-Raadsvoorzitter Major gisteren in Londen afgesproken.

Hun overleg was een reactie op de sancties die de VS eergisteren aankondigden tegen hoofdzakelijk Franse landbouwprodukten.

Met de uitnodiging aan de VS stelt de EG zich verzoenend op. Donderdagavond na het bekend worden van de maatregelen was de reactie van de Commissie veel afwijzender. Toen heette het nog dat de “illegale” VS-sancties hervatting van de onderhandelingen sterk zouden bemoeilijken.

Ook de Amerikaanse ambassadeur bij de EG, Dobbins, liet gisteren weten “zo snel mogelijk” de onderhandelingen te willen hervatten; de EG-ministers van handel, gisteren en vandaag bijeen in Groot-Brittannië voor informeel overleg, drongen eveneens aan op heropening van het overleg. Dinsdag komt in Genève de Raad van de wereldhandelsorganisatie GATT in spoedzitting bijeen. Volgens directeur Dunkel zal gezocht worden naar “alternatieven voor de trieste situatie waarin de wereldhandelsbesprekingen zijn terechtgekomen”.

Dinsdag strandde overleg tussen VS en EG over produktiebeperking van oliezaden. Dit was de laatste hindernis voor een Gatt-akkoord om de wereldhandel te liberaliseren. Gisteren brak binnen de Commissie een bestuurscrisis uit, nadat landbouwcommissaris McSharry zijn taak als onderhandelaar met de VS neerlegde uit irritatie over wat hij als tegenwerking door Delors ziet. Hij wordt vermoedelijk vervangen door Commissaris Andriessen.

Donderdag kondigden de VS voor 300 miljoen dollar extra importtarieven op landbouwprodukten af, ingaande op 5 december. Diplomatieke kringen in Brussel achtten het uiterst onwaarschijnlijk dat de ministers van buitenlandse zaken, die maandag bijeenkomen, een lijst met Amerikaanse produkten zullen vaststellen, waartegen de EG maatregelen kan nemen.

De noordelijke lidstaten wijten het landbouw-echec aan Franse halsstarrigheid en zouden het handelsconflict niet willen laten escaleren. Alleen de Fransen lijken aan te dringen op tegenmaatregelen. Bij de Commissie circuleert desondanks een lijstje met suggesties. Gedacht wordt aan heffingen op Amerikaans veevoer, maisgluten en slachtafval.

    • Folkert Jensma