Brinkman bepleit differentiatie in uitkeringsrechten

ROTTERDAM, 7 NOV. CDA-fractievoorzitter Brinkman wil het recht op een sociale uitkering voor bepaalde groepen beperken.

Hij vindt dat het gelijkheidsbeginsel bij het toekennen van een uitkering niet langer vanzelfsprekend moet zijn. Brinkman zegt dat vandaag in een vraaggesprek met De Volkskrant. Hij denkt daarbij aan gezinnen die naast een uitkering over een tweede inkomen beschikken en aan jongeren beneden de 27 jaar. “Mijn waarneming is dat een aantal mensen een uitkering hard nodig heeft, misschien wel een hogere uitkering, maar dat dit voor een aantal andere mensen niet geldt. Omdat ze er gezamenlijk wel komen, desnoods botje bij botje leggend”, aldus de CDA-fractievoorzitter. “Ongelijke gevallen zijn er veel in de maatschappij en we moeten dus op zoek naar ongelijke behandeling onder ongelijke omstandigheden”, aldus Brinkman. Hij voert in eigen kring een “grote discussie” over differentiatie van uitkeringen en wil zijn visie vertolkt zien in het verkiezingsprogramma van zijn partij.