Bosvitaliteit

In het artikel "Kwaliteit bos dit jaar sterk teruggelopen' (NRC Handelsblad, 20 oktober) over de verschijning van het LNV-rapport "De vitaliteit van het Nederlandse bos', werd vermeld dat de daling van de vitaliteit vooral zou optreden “als gevolg van luchtverontreiniging en het droge weer in het naseizoen”.

Het rapport zegt daarover echter: “aan de hand van de landelijke vitaliteitsinventarisatie kunnen géén conclusies worden getrokken over de mate waarin de vitaliteit van het bos bepaald is door de luchtverontreiniging”. En: “de inventarisatie (is) niet specifiek gericht op het verklaren van de waargenomen vitaliteitsveranderingen”.

Het is jammer dat elke keer na de publikatie van dergelijke gegevens - ondanks de waarschuwing van het ministerie - toch dergelijke speculaties naar voren komen. Ons bos is alleen gediend met gedegen onderzoek en een zo objectief mogelijke vaststelling van wat er aan de hand is.

    • G. van Reenen