Bolkestein: harder optreden gemeente tegen illegalen

LUNTEREN, 7 NOV. VVD-leider Bolkestein vindt dat de gemeenten harder moeten optreden tegen illegalen. Vreemdelingen die zich bij het bevolkingsregister inschrijven, moeten een verblijfstitel laten zien, terwijl ambtenaren die een illegaal op het spoor komen een meldplicht moeten hebben. Bolkestein zei dit gisteravond tijdens een VVD-bijeenkomst in Lunteren.

“De overheid moet illegalen één glasheldere boodschap overbrengen: het spijt ons wel maar U kunt hier niet blijven. De illegalen leven van hoop, elke dubbelzinnigheid voedt die hoop”, aldus Bolkestein tot de Vereniging van liberale Staten- en Raadsleden.

Bolkestein vindt dat het verblijf van illegalen in Nederland leidt versterking van de etnische concentratie in de oude wijken, tot vergaande verpaupering van het woningbestand en tot grote risico's voor de volksgezondheid. De VVD-leider steunt het streven van staatssecretaris Kosto om een actiever opsporingsbeleid te ontwikkelen. “Daarbij hoort uitbreiding van de politiecapaciteit, en niet de signalen dat bepaalde categoriën illegalen bij voorbaat niets te vrezen hebben”.

Vorige week pleitte PvdA-voorzitter Rottenberg voor een hardere aanpak van illegalen, en van werkgevers die illegalen te werk stellen. De voorzitter van Groen Links, M. Vos, heeft een open brief geschreven aan Rottenberg waarin zij hem “stemmingmakerij tegen illegalen” verwijt. Volgens Vos probeert Rottenberg stemmen te winnen in de oude volkswijken met zijn opmerkingen dat Nederland strenger moet optreden tegen illegalen. “Beste Felix, wat maak je me nou”, zo begint de open brief. “Je uitspraken hebben me verbaasd en ik heb me er boos over gemaakt. Uitspraken waarmee je trouwens in het goede gezelschap van je partijgenoten Kosto, Kok en Wöltgens verkeert en natuurlijk CDA-leider Brinkman.”. Vos bestrijdt dat illegalen veel gebruik maken van sociale voorzieningen of zich schuldig maken aan criminaliteit. De problemen worden, zo meent zij, sterk overdreven.