Beraad over lonen Philips opgeschort

ROTTERDAM, 7 NOV. De onderhandelingen tussen Philips en de vakbonden over het openbreken van de CAO over 1993 zijn gisteravond opgeschort.

De bonden willen van de Philips-directie meer duidelijkheid over de consequenties van een eventuele loonstop voor de winstgevendheid van het concern en de werkgelegenheid. Het overleg wordt op korte termijn, mogelijk volgende week, hervat.

Dit voorjaar kwam Philips met de bonden een twee-jarige CAO overeen, waarin voor dit jaar een loonsverhoging van 1,5 procent werd afgesproken en voor 1993 een verhoging van 4,5 procent. Gezien de moeilijke financiële situatie van het concern wil de directie van Philips Nederland op de afspraak voor volgend jaar terugkomen.

In eerste instantie staan de vakorganisaties niet afwijzend tegenover een bijdrage van de kant van de werknemers. Met name de Vereniging van Hoger Philips-personeel (VHPP) is bereid om in zekere mate aan de wensen van de Philips-directie tegemoet te komen. Maar de vakorganisaties willen eerst weten wat de directie van Philips denkt te doen met de 210 miljoen gulden die door de loonstop wordt bespaard. Voor de vakbonden moet eerst duidelijk worden wat er voor de werknemers tegenover staat. Volgens bestuurder M. Hermus van de VHPP heeft de Philips-directie zich bereidwillig getoond.

Eergisteren maakte Philips bekend dat het concern over het derde kwartaal van dit jaar een netto-verlies heeft geleden van 154 miljoen gulden. Dit slechte resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de malaise in de consumentenelectronica en de lagere valutakoersen. De directie van Philips kondigde ook een grootscheepse herstructurering aan die waarschijnlijk leidt tot fabriekssluitingen en grote aantallen ontslagen. In Nederland komt alleen een beeldbuizenfabriek voor sluiting in aanmerking.

Bestuurder N. Broers van de Industriebond FNV zei gisteravond niet op voorhand met deze sluiting akkoord te gaan.

Voor het nieuwe overleg tussen Philips en de vakbonden is nog geen datum vastgesteld. Zowel Philips als de werknemersorganisaties ontkenden de uitkomsten van het centraal overleg - met eventueel een wettelijke looningreep door minister De Vries (sociale zaken) - af te wachten.